Вартість та структура послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

 Діюча вартість послуг комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (далі – Керуюча компанія) встановлена на рівні нормативних витрат на їх надання, розрахованих станом на 01.07.2017 відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок).

Згідно з Порядком послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід’ємною частиною договору про надання послуг.

Вартість та структура вартості послуг Керуючої компанії, що введена вдію з 01.07.2017, була встановлена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2017 № 668 «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації».

Відповідно до вимог Порядку тарифи на послуги були розраховані та встановлені окремо для кожного будинку (гуртожитку) залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно з додатком до цього Порядку .

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIIІ (із змінами в редакції від 09.06.2018, далі – Закон) запроваджено низку нововведень, що визначають послугу з управління багатоквартирним будинком, як житлову послугу, а також внесені зміни до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині позбавлення права органів місцевого самоврядування встановлювати тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно до пункту 3 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені підприємством із споживачами до введення в дію норм цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами (у тому числі вивезення побутових відходів за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладені за правилами, визначеними цим Законом.

Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України уніфікований публічний договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» було опубліковано в засобах масової інформації, а саме в газеті Київської міської ради «Хрещатик» № 99 (4695) від 14.07.2015. Договір є акцептованим (прийнятим) усіма споживачами послуг, які в установленому порядку не надали заперечень щодо умов договору. Отримання житлово-комунальних послуг мешканцями будинків або їх оплата є вольовим актом приєднання до договору.

Підпунктом 6 п. 4.3. типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що укладається зі споживачами послуг Керуючої компанії, передбачено як право виконавця:

«6) під час виконання робіт у разі потреби здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат, передбаченими кошторисами доходів і витрат та з утриманням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів».

З дати оприлюднення розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» від 25.07.2019 № 1317, а саме з 10.08. 2019 року, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2017 №668  визнано таким, що втратило чинність.

Враховуючи вищевикладене, Керуюча компанія продовжує надавати послуги з утримання будинків і прибудинкових територій на умовах вже існуючих договорів за договірною ціною (вартість послуг).

З 01.12.2019 існує нагальна потреба в корегуванні вартості послуг Керуючої компанії у зв’язку з невідшкодуванням економічно-обгрунтованих витрат на їх надання. В першу чергу це пов’язано із збільшенням витрат на  оплату праці працівників відповідно до вимог чинного законодавства з питань оплати праці, Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що з 01.07.2018 послуга з вивезення побутових відходів надається безпосередньо КП «Київкомунсервіс», керуючись умовами діючих договорів на послуги, Керуючою компанією з 01.12.2019 виконано перерозподіл витрат в межах діючої вартості послуг, а саме встановлено нульову вартість складової «Вивезення побутових відходів», а витрати, передбачені зазначеною складовою перерозподілені на п’ять окремих складових  вартості послуг.

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства загальна вартість послуг (договірна ціна) Керуючої компанії з 01.12.2019 не змінюється та залишається на рівні нормативних витрат на їх надання, розрахованих станом на 01.07.2017, а саме на рівні тарифів, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2017 № 668, до втрати його чинності. Із урахуванням чого, істотної зміни обставин, якими керувалися сторони при укладанні договору, не відбувається. 

У зв’язку із встановленням нульової вартості складової послуг «Вивезення побутових відходів» потреба в проведенні перерахунку плати за ненадану послугу з вивезення побутових відходів з 01.12.2019 відсутня.

Враховуючи, що діюча вартість послуг Керуючої компанії що встановлена на рівні нормативних витрат на їх надання станом на 01.07.2017, не відшкодовує економічно-обгрунтованих витрат на виробництво послуг, у зв’язку із впровадженням мінімальних обов’язкових гарантій в оплаті праці, передбачених Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2024 роки, з метою недопущення заборгованості з оплати праці, забезпечення своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів згідно із законодавством України при умові безперебійного надання послуг на належному рівні, підприємством прийнято рішення про неподовження з 01.06.2021 пільгового періоду оплати послуг до кінця місяця.

З 01.06.2021 при нарахуванні оплати за послуги Керуючої компанії пільговий період встановлено  до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, включно.

З 01.07.2021 знижку в оплаті послуг при умові їх оплати в пільговий період  встановлено в розмірі  5 %. 

Вартість та структура вартості послуг, що надаються Керуючою компанією, по кожному житловому будинку (гуртожитку) окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, станом на 01.06.2021, застосовується з 01.07.2021 (в електронному вигляді).

 

Доходи та витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житлових будинках (гуртожитках)

 Розрахунок фактичних доходів та витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – послуги) по кожному житловому будинку (гуртожитку) окремо в розрізі складових послуг виконується КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» за результатами подання фінансової звітності щоквартально (наростаючим підсумком).

На виконання вимог Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12. 2013  № 970, в частині оприлюднення складу фактично понесених витрат на послуги, інформація про доходи та витрати підприємства  на послуги щоквартально розміщується на дошках оголошень житлових будинків (гуртожитків) та в розділі «Інформація» Інформаційно-аналітичної системи управління житловим фондом міста Києва «Ваш будинок» на сайті www/municipal.kiev.ua для загального користування за формою, яка встановлена окремим дорученням Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2014 №058/4/3-19766.